Privacybeleid

Privacy

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verstrekt. We respecteren de privacy van onze gebruikers. We verwerken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens en de Telecommunicatiewet. 

Over Liefste
De website www.liefste.nu wordt beheerd door Liefste. Liefste is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevens (hierna: AVG).

Liefste
KvK: 76862755

Welke gegevens verzamelen we?
Wanneer jij je online aanmeldt voor een proef journaling moment, of voor het complete programma, zal gevraagd worden om gegevens in te vullen via een contactformulier. We verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf verstrekt.

De gegevens die wij vragen zijn. 1. Voor en achternaam. 2. E-mail adres.

Optioneel kun je jouw adres achterlaten, dan wel vermelden wanneer de sterfdag/verjaardag van jouw liefste is.Bijzondere persoonsgegevens worden niet gevraagd, en derhalve ook niet verwerkt.

Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor het doeleinde om je de toegang te verlenen tot de aangekochte onlineprogramma’s, en je een persoonlijke ervaring te geven door jouw naam in de aanhef van de mailing te gebruiken.Het optioneel achterlaten van adres en gegevens over jouw liefste, doen wij omdat we je graag een steunkaartje sturen – zonder enig commercieel doeleinde – op de sterfdag/verjaardag van jouw liefste.

Door de gegevens te verstrekken, geef je me toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken.

Met wie delen we je persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons CRM systeem en dit gaat via de servers van WordPress en Mailblue.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

 Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij zowel Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Ook bieden wij je deze mogelijkheid als je op onze site terecht komt.

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor mails, wordt je meteen uit het systeem worden verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik wij ons aan de fiscale bewaarplicht dienen te houden.

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@liefste.nu.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Op deze pagina vind je steeds de huidige & geldende versie.