Disclaimer

Deze website en zijn programma’s zijn niet bedoeld als vervanging voor de medische aanbevelingen van artsen, geestelijke gezondheidswerkers of andere zorgverleners. Het is eerder bedoeld als tool om gebruikers te helpen samenwerken met artsen, geestelijke gezondheidswerkers en zorgverleners, in een wederzijds streven naar een gezond mentaal welzijn. Geenszins claimen wij, of willen wij de indruk wekken dat, onze programma’s wetenschappelijk zijn onderbouwd, of dat de wetenschappelijk bewezen voordelen van de journaling schrijftechniek ook gelden voor onze programma’s. Daarnaast kan het zijn dat de gebruikers door het schrijven over hun verlies, meer emoties ervaren dan voorheen. Gebruik is altijd op eigen risico, en in het geval van psychische aandoeningen zoals depressie niet aan te raden. Wij vrijwaren onszelf van iedere aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, jegens iedere gebruiker van onze diensten en derden.